Đơn vị đúc Quốc Huy bằng đồng

  • Kích thước:dk 35 cm
  • Chất liệu:đồng đúc nguyên khối, mạ vàng

Bộ chữ đồng trang trí phòng họp cơ quan nhà nước

Bộ chữ cắt đồng nguyên chất, mạ vàng 24k sang trọng được cơ quan nhà nước, doanh nghiệp dụng làm biển bảng, bộ chữ khẩu hiệu, logo…

Bộ chữ và quốc huy đồng mạ vàng tại cơ quan hành chính cả nước xử dụng.

Đồ đồng việt nhận sản xuất chữ đồng, logo, quốc huy đồng mạ vàng theo yêu cầu.

Bộ chữ đồng và quốc huy đồng dk 35 cm, chữ đồng cao 25 cm

Quốc huy đồng mạ vàng và chữ treo cơ quan nhà nước đẹp vàng sang trọng